Avrupa Dedektör

Define Haritaları

Ülkemizde genellikle Rum ve Ermeni define haritaları bulunmaktadır.Savaşın olduğu dönemlerde Rumlar ve Ermeniler göç etmek zorunda kalmışlar ve tüm srvetlerini altına çevirmiş ve ileride geri gelerek almak için kolay bulabilecekleri yere saklamış ve Anadolu’yu terk etmişlerdir.Bu haritalar genelde kolay ulaşılan haritalardır. Ermeniler Rumlardan farklı olarak definelerini genelde evlerinin içine gömmektedirler ayrıca paralarını da genellikle kuyu yada ağaç çevresine gömerler.

Rumlar ise definelerini evin dışına gömmektedir, paralarını ise genellikle kesme taşlarının içineyada ağaç altlarına saklarlar. Define haritaları konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise bulunan haritanın sahte olup olmadığıdır.Bu konuda iki grup vardır amatör ve profesyonel sahte harita düzenleyenlerdir.Bu nedenle harita bulunduğu zaman iyice incelenmelidir.